ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Egyéni vállalkozóként célom az ügyfelekkel, üzleti partnereimmel a bizalmi viszony kiépítése, mely a hosszútávú együttműködés egyik alappillére. A velem üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek adatkezelésének átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magamra nézve kötelezőnek elismerése, a köztünk lévő bizalomépítés oszlopköve. Kisvállalkozóként vallom, hogy törekednem kell ezen a téren is a teljességre ugyanúgy, akárcsak termékeimmel.

Érintettek alatt főként termékeim iránt érdeklődőket, megrendelőket, azaz ügyfeleimet, partnereimet, illetve mindazokat értem, akikről valamilyen módon vállalkozásommal kapcsolatosan adatot tárolok.

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogot fenntartom.

Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát.

II. Az adatkezelő

Neve: Bakonyi Anikó egyéni vállalkozó

Székhelye / levelezési címe: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 9. IV/12.

Telefon: 0620/980-0250

E-mail cím: kapcsolat@baniko.hu

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 42918487

Adószám: 67052437-1-41

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, hírlevelek küldése, megrendelés felvétele, vásárlás Meska webshopon keresztül, megrendelt termékek vásárlóhoz történő eljuttatása.

A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel, és harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adom át – például számlák átadása könyvelő részére.

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);

 • szerződéskötés;

 • jogi kötelezettség teljesítése (pl. számlák megküldése könyvelő részére);

 • érintett létfontosságú érdekének védelme (pl. várandós munkatárs egészségügyi kockázatai);

 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása (pl. TB-kifizetőhelyként üzemi baleseti táppénz nyilvántartása);

 • jogos érdek érvényesítése (pl. céges autóba helyezett GPS, melynek használatával a cég vagyonát védjük, de óhatatlanul tároljuk a munkavállaló adatait is).

A fenti jogalapok közül – tekintettel vállalkozásom profiljára – az első három jogalap alapján kezelem az adatokat, azaz

 • a hírlevél küldése; a honlapon történő kapcsolatfelvétel, referenciafotók, vélemény közzététele, illetve megrendelések felvétele csak az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges, mely hozzájárulás egy vagy több konkrét célra történő felhasználáshoz adhat felhatalmazást (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).;

 • e-mail útján történő megkeresés esetében a hozzájárulást maga a megkeresés ténye, illetve az adatok önkéntes megadása képezi;

 • amennyiben megrendelésre és teljesítésre kerül sor, az adatkezelés jogalapja hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, erről a kapcsolatfelvétel során tájékoztatom ügyfeleimet;

 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Itt hívom fel a kedves látogatóim és ügyfeleim figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje és helye

IV.1.1. Adatgyűjtés honlapom Kapcsolat oldalán

Honlapomon található kapcsolatfelvételi űrlap („Segíthetek?”) célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek személyes adatként megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem a hozzájárulás visszavonásáig.

IV.1.2. Adatgyűjtés a honlapom Megrendelés oldalán

Weboldalba beillesztett Sales AutoPilot, valamint Drupal alapú megrendelő űrlap segítségével történik a honlapon a különböző termékeim megrendelése. Ahhoz, hogy a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokhoz hozzájussak, a megrendelő teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, postacímét / számlázási címét kezelem. Ezek az adatok a szállítási időpont egyeztetéséhez is szükségesek. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, illetve szerződéskötés és jogi kötelezettségem teljesítése. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogi kötelezettségeknek (l. számlák megőrzési ideje) teljesítési idejéig kezelem.

IV.1.3. Hozzászólások a blogomhoz

Ahhoz, hogy valaki a honlapomon lévő bloghoz hozzászóljon, a nevét kell megadnia. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket a Google reCaptcha szolgáltatása szűri. A hozzászólásokat azok kérésre történő törléséig kezelem.

IV.1.4. Hírlevél/eDM

Hírlevélre feliratkozás esetén ingyenesen megküldöm az érintettek részére ötrészes mesesorozatomat, ezen kívül az újdonságaimról, akciókról, vásárok helyszíneiről kap a feliratkozó információt. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a hozzájárulás. Mivel a hírlevelekben feltüntetem vállalkozásom nevét, elérhetőségét, a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően. Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezelem.

IV.1.5. Személyes kapcsolatfelvétel

IV. 1.5.1. Tekintettel arra, hogy különböző vásárokra is járok portékáimmal, személyesen helyben -, illetve névjegyem alapján telefonon és e-mail útján is megkeresnek megrendelőim, vevőim. A helyben, kifejezett, szóbeli hozzájárulást követően kapott e-mail címre a szóban előadott érdeklődő kérdésekre szükséges válaszolnom. Ezen válaszokban elsődlegesen, jelzem, hogy a megkeresett személy e-mail címének kezelésére a szóbeli hozzájárulását mikor adta meg, illetve, felhívom figyelmét arra, hogy további adatainak megadását az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak tekintem. Jelen Adatkezelési tájékoztatás linkjét az e-mailben megküldöm az érdeklődő részére. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, mely – vásárlás estén – szerződéskötésre módosul. Ezen adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem.

IV.1.5.2. Szintén vásárokon szoktam mini kérdőívet kitöltetni, melyet kis nyereményjátékkal honorálok. A papír alapú kérdőívek mellett jelen adatvédelmi tájékoztató kinyomtatva megtalálható, melyet a vásárlók megismernek mielőtt a kérdőíven adatokat szolgáltatnak – írásban bejelölve adatkezelési hozzájárulásukat. A hozzájárulást annak visszavonásáig kezelem.


IV.1.5.3. A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látom a hívő fél telefonszámát. Telefonszámot csak honlapon vagy a fenti módon megküldött e-mail útján történő hozzájárulás esetén mentek el. A hozzájárulást annak visszavonásáig kezelem.

IV.1.6. Adatok a www.meska oldalán

Termékeimet a www.meska.hu-n, a különböző kézműves termékek árusítására létrehozott webáruház rendszerén keresztül is értékesítem. Az ottani felületen történő megrendelést követően a rendszer számomra megmutatja a megrendelő nevét, e-mail és szállítási címét, telefonszámát, meska felhasználónevet. Tekintettel arra, hogy az adatkezeléshez már a Meska oldalán hozzájárultak, amennyiben további kérdés merül fel, e-mailt írok a megrendelő részére, melyben felkínálom a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségét a szükséges tájékoztató link melléklésével.

Azon esetekben, amikor a terméket le kell gyártani, a megrendelőlapot kinyomtatva egy dossziéba helyezem. A szállítást követően a megrendelőlapot megsemmisítem. A megrendelés mellett küldött levélben felajánlom a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségét.

Amennyiben a fenti lehetőséggel a vásárló nem él, a szállítást követő 30 napon belül törlöm az adatait, melyet harmadik személy, azaz a Meska továbbított részemre a megrendelő hozzájárulása alapján. Ez a jogalap a szerződés teljesítésével szerződéskötésre és jogi kötelezettségem teljesítésére módosul.

A www.meska.hu oldalról rendelő, Barionnal fizető ügyfelekről ugyanazon adatokat kapom meg, mint a www.meska.hu oldalról.

IV. 1.7.Gyermekek adatai

IV. 1.7.1. Mivel termékeimet főként gyerekek számára vásárolják hozzátartozóik, illetve, mivel termékeim egy jelentős hányada egyedi megrendelés alapján készül, kiegészítő információkat is kapok a megrendelőktől. Ilyen kiegészítő információ a megajándékozott gyerek neme, illetve kora. Tekintettel arra, hogy nem kérdezek rá arra, hogy saját gyerek számára rendeli-e, illetve a fenti adatokat csak statisztikai célra, azonosításra nem alkalmas módon tárolom, nem végzek velük adatkezelést.

IV. 1.7.2. Azokban az esetekben, amikor a szülők maguk mondják el, hogy gyermekük részére rendelnek, és nevet, illetve életkort is közölnek, kivételesen, ajándékozási szándékkal (például névnap, születésnap) szoktam kérni a szülők hozzájárulását a gyermek születési dátumának a tárolására. Ilyen esetekben az adatvédelmi tájékoztatót csatolom az e-mailhez. Amennyiben 10 napon belül ezen levélre nem érkezik adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló válasz, a gyermek adatait tartalmazó dokumentumot törlöm.

IV.1.8. Referenciafotók

Mivel vállalkozásom mikrovállalkozás, igyekszem megrendelőimmel bensőséges viszonyt kialakítani. Előfordul, hogy egy megrendelés tárgya olyan sikert arat, hogy a szülő szívesen elküld egy fényképet, mely a gyerekét és az általam készített ajándékot mutatja. Számomra ez mindig szívmelengető. Mivel én nem tárolok gyerekekről fényképeket, azokat közvetlenül a https://www.baniko.hu/visszajelzes című felületen lehet feltölteni, illetve itt lehet véleményt is írni munkámról a kötelező adatvédelmi hozzájárulások elfogadását követően.

IV.1.9. Nyereményjátékok

Szoktam nyereményjátékot szervezni, melyben sorsolással dől el a nyertes személye. A nyereményjátékra külön, az erre az alkalomra élesített felületen lehet bejelentkezni, adatok kezeléséhez hozzájárulni a már fenti jelzett módon (adatvédelmi tájékoztatás tudomásul vétele, tevőleges hozzájárulás).

Abban az esetben, mikor egy külső személy által szervezett nyereményjátékban nyeremény felajánlójaként veszek részt, a nyeremény szervezőjétől adatfeldolgozóként megkapom a nyeremény kézbesítése céljából a nyertes nevét, címét, telefonszámát. A nyeremény megküldését követően ezen harmadik személytől kapott adatokat törlöm.

IV.1.10. Facebook oldal

Facebook oldalam célja a vállalkozás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából kiemelt adatokat erről az oldalról nem nyerek ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak.

Érdeklődés és megrendelés esetén e-mail, illetve a honlapon történő regisztráció irányába terelem vevőimet, érdeklődőimet.

IV.1.11. Adatgyűjtés kérdőíveken keresztül

Előfordul, hogy piackutatás, termékfejlesztés és a vállalkozásom jobbá tétele kapcsán kérdőívben kérdezem meg egy adott témakörről az oldalam érdeklődőket, potenciális vásárlókat. Azoktól, akik a jövőben is szeretnének értesülni az adott termékkel, a vállalkozásommal kapcsolatban, kérek a kérdőívben egy keresztnevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a hozzájárulás. Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezelem.

IV.1.11. Sütik („Cookies”)

IV.1.11.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

Firefox-hoz
Internet Explorerben

Chrome-ban,
Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

IV.1.11.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalamat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

IV.1.11.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalamon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtök azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Oldalamat összekötöttük a több közösségi oldalammal (Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, Youtube). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat vállalkozásunk nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

 

IV. 1.12. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésem (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről;

 • honlap megrendelési űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel a megrendelők részéről;

 • blogon történő hozzászólás;

 • hírlevél küldése

 • személyes kapcsolatfelvételt követően (telefonon vagy e-mail útján);

 • gyermekekről adatgyűjtés szülők kifejezett hozzájárulásával;

 • referenciafotók tárolása szülők kifejezett hozzájárulásával;

 • nyereményjátékok;

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Facebook oldal esetén a lájk visszavonható, a privát üzenet és komment törölhető.

Törlöm az adatokat manuálisan is, amennyiben a kapcsolat@baniko.hu e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt a részemről évente történő adatbázisom felülvizsgálata. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen tárolom. A papíralapon kapott adatokat szintén rögzítem számítógépen, majd azt megsemmisítem.

IV.2. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat megbízóm nem adja át, amennyiben a nyugta kiállítása a vevő számára nem elégséges, adatai hiányában számlát nem áll módomban kiállítani, így lehetetlen szerződést kötnöm a megrendelővel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés nem jellemző vállalkozásomra, amennyiben előfordul, a köztünk létrejövő szerződés tartalmaz személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződéskötés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év tárolok jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen.

IV.3. Jogos érdek megnevezése

Ezen kategóriába sorolok minden olyan közreműködő felet, aki vállalkozásomban nem érdeklődőként vagy megrendelőként van jelen, akikkel együtt dolgozom vállalkozásom valamely aspektusán.

Elérhetőségeiket – név, telefonszám, e-mail cím, székhely, lakcím – személyes találkozások vagy online kapcsolatfelvételt követően tárolom, azokat nem továbbítom harmadik fél részére, kivéve jogi kötelezettségeim teljesítése során. Minden, az adatkezelésre vonatkozó jog megilleti partnereimet is.

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolom jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen.

V. Biztonsági intézkedések

Vállakozási tevékenységem során kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom. Célom, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépemet jelszóval, valamint a Microsoft Security Essentials vírusirtó programmal védem. Telefonomat pin kód és minta rajzos azonosítást követően tudom használni. A Gmail-be, Facebook-ra azonosítást követően léphetek be. Weboldalamon SSL titkosítást alkalmazok.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VI. Adatfeldolgozóim

Vállalkozásom az alább felsorolt adatfeldolgozókat vesz igénybe a feladatai elvégzése során:

Tárhelyszolgáltatás:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1538 Budapest, Pf.: 510. support@tarhely.eu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Hírlevélküldés:

SalesAutopilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
(Általuk gyűjtöm az összes megrendeléssel/hírlevélküldéssel kapcsolatos adatot)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Tax-Bau Plus Bt., 1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/b., farkas.rita79@gmail.com

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Csomagküldő szolgálat (MPL futárszolgálat):

Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Vallalkozoi@posta.hu

(Vevők nevét, telefonszámát, e-mail címét, szállítási címét kezelik.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest megosztás gomb:

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

VII. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én megfelelőségi határozat született

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

VIII. Az érintetek jogai

VIII.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásomnak megfelelően, igyekszem minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

A termékeim iránt érdeklődők, megrendelők, azaz ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általam róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;

 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttem, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;

 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátom a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

VIII.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

A termékeim iránt érdeklődők, megrendelők, azaz ügyfeleim, partnereim jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni a termékeim iránt érdeklődők, megrendelők, azaz ügyfeleim, partnereim kérésére a kérelmező személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;

 • a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használom; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatom az érintettet.

VIII.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig

 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem előzetesem tájékoztatom.

VIII.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, termékeim iránt érdeklődő, megrendelő, azaz ügyfelem, partnerem jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII.5. Tiltakozás joga

Termékeim iránt érdeklődők, megrendelők, azaz ügyfeleim, partnereim, illetve további érintette jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VIII.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Vállalkozásom profilalkotást nem végez, így ezen jog érvényesítése vállalkozásomban nem értelmezhető.

IX. Panasz esetén

Termékeim iránt érdeklődők, megrendelők, azaz ügyfeleim, partnereim, illetve további érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzám a kapcsolat@baniko.hu e-mail címen, igyekszem saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt - vagy közben - bármikor nyitott vagyok közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

X. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásomban nem működik automatizált döntéshozatal.

XI. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény