Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A Vevő az áru átvételét követő tizennégy naptári napon belül elállhat a vásárlástól indoklás nélkül.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Lentebb találsz egy nyilatkozat-mintát, melyen benyújthatod elállási szándékodat. Az elállás megérkezéséről elektronikus levélben visszaigazolást küldünk. Abban az esetben gyakorolhatod elállási jogodat, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldöd el elállási nyilatkozatodat.

A letölthető szabásminta, sablonfüzet a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Így a megrendeléseddel kifejezetten előzetes hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a szabásmintát a rendelkezésedre bocsássuk (a teljesítést megkezdjük), és egyben tudomásul veszed, hogy a szabásminta tekintetében az elállási joggal a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint nem élhetsz.

Egyedi gyártású, általad meghatározott igényeknek megfelelő megrendelés (pl. nevesített textiljáték) esetén elállási jogodat nem gyakorolhatod. Ebben az esetben ugyanis az utasításaid alapján vagy kifejezett kérésednek, igényeidnek megfelelően teljesítettem a megrendelésben foglaltakat.

Ha elállsz ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Te az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottad.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásodat adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Téged terhel.

Felelősségre vonható vagy a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ennek értékét köteles vagy részünkre megtéríteni.

Amennyiben élni kívánsz elállási jogoddal, azt a lenti elállási űrlap segítségével teheted meg, illetve az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: kapcsolat@baniko.hu,

postai úton: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 9. IV/12. vagy

telefonon: +36 20/98 00 250.

Bővebb információt az Általános Szerződési Feltételek menüpontban találsz.

 

Köszönöm, hogy nálam vásároltál!

Kérjük add meg a bankszámlaszámodat, ahová visszautalhatjuk a termék árát.
A vásárlástól indoklás nélkül elállhatsz, mi azonban örülnénk, ha segítenéd azzal munkánkat, hogy megírod nekünk miért küldöd vissza a termékünket.