Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A Vevő az áru átvételét követő tizennégy naptári napon belül elállhat a vásárlástól indoklás nélkül.

A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a terméket Eladó részére visszaküldeni. Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Eladó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve, ha fuvarozási többletköltségek amiatt merültek fel, mert, Vevő Eladó által felkínált legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választott. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának más okból kifolyó ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítja Eladó.

Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért Eladó nem vállal felelősséget!

Amennyiben Vevő élni kíván elállási jogával, azt a lenti elállási űrlap segítségével teheti meg, illetve az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: info@baniko.hu,

postai úton: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 9. IV/12. vagy

telefonon: +36 20/98 00 250.

Bővebb információt az Általános Szerződési Feltételek menüpontban találsz.

Kérjük add meg a bankszámlaszámodat, ahová visszautalhatjuk a termék árát.
A vásárlástól indoklás nélkül elállhatsz, mi azonban örülnénk, ha segítenéd azzal munkánkat, hogy megírod nekünk miért küldöd vissza a termékünket.